Exploring the relationship between children's facial emotion processing characteristics and speech communication ability using deep learning on eye tracking and speech performance measures

Jingwen Yang, Zelin Chen, Guoxin Qiu, Xiangyu Li, Caixia Li, Kexin Yang, Zhuanggui Chen, Leyan Gao, Shuo Lu. Exploring the relationship between children's facial emotion processing characteristics and speech communication ability using deep learning on eye tracking and speech performance measures. Computer Speech & Language, 76:101389, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.