An Authentication Information Exchange Scheme in WSN for IoT Applications

Sheng-kai Yang, Ya-Ming Shiue, Zhi-Yuan Su, I-Hsien Liu, Chuan-Gang Liu. An Authentication Information Exchange Scheme in WSN for IoT Applications. IEEE Access, 8:9728-9738, 2020. [doi]

Authors

Sheng-kai Yang

This author has not been identified. Look up 'Sheng-kai Yang' in Google

Ya-Ming Shiue

This author has not been identified. Look up 'Ya-Ming Shiue' in Google

Zhi-Yuan Su

This author has not been identified. Look up 'Zhi-Yuan Su' in Google

I-Hsien Liu

This author has not been identified. Look up 'I-Hsien Liu' in Google

Chuan-Gang Liu

This author has not been identified. Look up 'Chuan-Gang Liu' in Google