An Authentication Information Exchange Scheme in WSN for IoT Applications

Sheng-kai Yang, Ya-Ming Shiue, Zhi-Yuan Su, I-Hsien Liu, Chuan-Gang Liu. An Authentication Information Exchange Scheme in WSN for IoT Applications. IEEE Access, 8:9728-9738, 2020. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.