Piecewise Linear Regression Based on Plane Clustering

Xubing Yang, Hongxin Yang, Fuquan Zhang, Li Zhang, Xijian Fan, Qiaolin Ye, Liyong Fu. Piecewise Linear Regression Based on Plane Clustering. IEEE Access, 7:29845-29855, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.