Text-Associated Max-Margin DeepWalk

Zhonglin Ye, Haixing Zhao, Ke Zhang, Yu Zhu, Yuzhi Xiao. Text-Associated Max-Margin DeepWalk. In ZongBen Xu, Xinbo Gao 0001, Qiguang Miao, Yunquan Zhang, Jiajun Bu, editors, Big Data - 6th CCF Conference, Big Data 2018, Xi'an, China, October 11-13, 2018, Proceedings. Volume 945 of Communications in Computer and Information Science, pages 301-321, Springer, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.