A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI

Shi Yin, Xinge You, Weiyong Xue, Bo Li, Yue Zhao, Xiao-Yuan Jing, Patrick S. P. Wang, Yuanyan Tang. A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI. In Tieniu Tan, Xuelong Li, Xilin Chen, Jie Zhou, Jian Yang, Hong Cheng, editors, Pattern Recognition - 7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part II. Volume 663 of Communications in Computer and Information Science, pages 312-324, 2016. [doi]

@inproceedings{YinYXLZJWT16,
 title = {A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI},
 author = {Shi Yin and Xinge You and Weiyong Xue and Bo Li and Yue Zhao and Xiao-Yuan Jing and Patrick S. P. Wang and Yuanyan Tang},
 year = {2016},
 doi = {10.1007/978-981-10-3005-5_26},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3005-5_26},
 researchr = {https://researchr.org/publication/YinYXLZJWT16},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {312-324},
 booktitle = {Pattern Recognition - 7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part II},
 editor = {Tieniu Tan and Xuelong Li and Xilin Chen and Jie Zhou and Jian Yang and Hong Cheng},
 volume = {663},
 series = {Communications in Computer and Information Science},
 isbn = {978-981-10-3004-8},
}