PBMDA: A novel and effective path-based computational model for miRNA-disease association prediction

Zhu-Hong You, Zhi-an Huang, Zexuan Zhu, Guiying Yan, Zheng-Wei Li, Zhenkun Wen, Xing Chen. PBMDA: A novel and effective path-based computational model for miRNA-disease association prediction. PLoS Computational Biology, 13(3), 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.