Rényi Divergence Based Generalization for Learning of Classification Restricted Boltzmann Machines

Qian Yu, Yuexian Hou, Xiaozhao Zhao, Guochen Cheng. Rényi Divergence Based Generalization for Learning of Classification Restricted Boltzmann Machines. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 692-697, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.