An Effective Cloud Detection Method for Gaofen-5 Images via Deep Learning

Junchuan Yu, Yichuan Li, Xiangxiang Zheng, Yufeng Zhong, Peng He. An Effective Cloud Detection Method for Gaofen-5 Images via Deep Learning. Remote Sensing, 12(13):2106, 2020. [doi]

Authors

Junchuan Yu

This author has not been identified. Look up 'Junchuan Yu' in Google

Yichuan Li

This author has not been identified. Look up 'Yichuan Li' in Google

Xiangxiang Zheng

This author has not been identified. Look up 'Xiangxiang Zheng' in Google

Yufeng Zhong

This author has not been identified. Look up 'Yufeng Zhong' in Google

Peng He

This author has not been identified. Look up 'Peng He' in Google