Recognition of college students from Weibo with deep neural networks

Xiao Yu, Hua Yu, Xian-Yun Tian, Guang Yu, Xiao-Mei Li, Xue Zhang, Juyun Wang. Recognition of college students from Weibo with deep neural networks. Int. J. Machine Learning & Cybernetics, 8(5):1447-1455, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.