ELECTRE methods in prioritized MCDM environment

Xiaohan Yu, Suojuan Zhang, Xianglin Liao, Xiuli Qi. ELECTRE methods in prioritized MCDM environment. Inf. Sci., 424:301-316, 2018. [doi]

Authors

Xiaohan Yu

This author has not been identified. Look up 'Xiaohan Yu' in Google

Suojuan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Suojuan Zhang' in Google

Xianglin Liao

This author has not been identified. Look up 'Xianglin Liao' in Google

Xiuli Qi

This author has not been identified. Look up 'Xiuli Qi' in Google