Rich Short Text Conversation Using Semantic-Key-Controlled Sequence Generation

Kai Yu 0004, Zijian Zhao, Xueyang Wu, Hongtao Lin, Xuan Liu. Rich Short Text Conversation Using Semantic-Key-Controlled Sequence Generation. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing, 26(8):1359-1368, 2018. [doi]

Authors

Kai Yu 0004

This author has not been identified. Look up 'Kai Yu 0004' in Google

Zijian Zhao

This author has not been identified. Look up 'Zijian Zhao' in Google

Xueyang Wu

This author has not been identified. Look up 'Xueyang Wu' in Google

Hongtao Lin

This author has not been identified. Look up 'Hongtao Lin' in Google

Xuan Liu

This author has not been identified. Look up 'Xuan Liu' in Google