A comparison of methods for 3D scene shape retrieval

Juefei Yuan, Hameed Abdul-Rashid, Bo Li 0013, Yijuan Lu, Tobias Schreck, Song Bai, Xiang Bai, Ngoc-Minh Bui, Minh N. Do, Trong-Le Do, Anh Duc Duong, Kai He, Xinwei He, Mike Holenderski, Dmitri Jarnikov, Tu-Khiem Le, Wenhui Li, Anan Liu, Zhichao Zhou. A comparison of methods for 3D scene shape retrieval. Computer Vision and Image Understanding, 201:103070, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.