2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval

Juefei Yuan, Bo Li, Yijuan Lu, Song Bai, Xiang Bai, Ngoc-Minh Bui, Minh N. Do, Trong-Le Do, Anh Duc Duong, Xinwei He, Tu-Khiem Le, Wenhui Li, Anan Liu, Xiaolong Liu, Khac-Tuan Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Weizhi Nie, Van-Tu Ninh, Yuting Su, Vinh Ton-That, Minh-Triet Tran, Shu Xiang, Heyu Zhou, Yang Zhou, Zhichao Zhou. 2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval. In Alexandru Telea, Theoharis Theoharis, Remco C. Veltkamp, editors, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2018, 16 April 2018, Delft, The Netherlands. pages 29-36, Eurographics Association, 2018. [doi]

Authors

Juefei Yuan

This author has not been identified. Look up 'Juefei Yuan' in Google

Bo Li

This author has not been identified. Look up 'Bo Li' in Google

Yijuan Lu

This author has not been identified. Look up 'Yijuan Lu' in Google

Song Bai

This author has not been identified. Look up 'Song Bai' in Google

Xiang Bai

This author has not been identified. Look up 'Xiang Bai' in Google

Ngoc-Minh Bui

This author has not been identified. Look up 'Ngoc-Minh Bui' in Google

Minh N. Do

This author has not been identified. Look up 'Minh N. Do' in Google

Trong-Le Do

This author has not been identified. Look up 'Trong-Le Do' in Google

Anh Duc Duong

This author has not been identified. Look up 'Anh Duc Duong' in Google

Xinwei He

This author has not been identified. Look up 'Xinwei He' in Google

Tu-Khiem Le

This author has not been identified. Look up 'Tu-Khiem Le' in Google

Wenhui Li

This author has not been identified. Look up 'Wenhui Li' in Google

Anan Liu

This author has not been identified. Look up 'Anan Liu' in Google

Xiaolong Liu

This author has not been identified. Look up 'Xiaolong Liu' in Google

Khac-Tuan Nguyen

This author has not been identified. Look up 'Khac-Tuan Nguyen' in Google

Vinh-Tiep Nguyen

This author has not been identified. Look up 'Vinh-Tiep Nguyen' in Google

Weizhi Nie

This author has not been identified. Look up 'Weizhi Nie' in Google

Van-Tu Ninh

This author has not been identified. Look up 'Van-Tu Ninh' in Google

Yuting Su

This author has not been identified. Look up 'Yuting Su' in Google

Vinh Ton-That

This author has not been identified. Look up 'Vinh Ton-That' in Google

Minh-Triet Tran

This author has not been identified. Look up 'Minh-Triet Tran' in Google

Shu Xiang

This author has not been identified. Look up 'Shu Xiang' in Google

Heyu Zhou

This author has not been identified. Look up 'Heyu Zhou' in Google

Yang Zhou

This author has not been identified. Look up 'Yang Zhou' in Google

Zhichao Zhou

This author has not been identified. Look up 'Zhichao Zhou' in Google