2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval

Juefei Yuan, Bo Li, Yijuan Lu, Song Bai, Xiang Bai, Ngoc-Minh Bui, Minh N. Do, Trong-Le Do, Anh Duc Duong, Xinwei He, Tu-Khiem Le, Wenhui Li, Anan Liu, Xiaolong Liu, Khac-Tuan Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Weizhi Nie, Van-Tu Ninh, Yuting Su, Vinh Ton-That, Minh-Triet Tran, Shu Xiang, Heyu Zhou, Yang Zhou, Zhichao Zhou. 2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval. In Alexandru Telea, Theoharis Theoharis, Remco C. Veltkamp, editors, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2018, 16 April 2018, Delft, The Netherlands. pages 29-36, Eurographics Association, 2018. [doi]

@inproceedings{YuanLLBBBDDDHLL18,
 title = {2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval},
 author = {Juefei Yuan and Bo Li and Yijuan Lu and Song Bai and Xiang Bai and Ngoc-Minh Bui and Minh N. Do and Trong-Le Do and Anh Duc Duong and Xinwei He and Tu-Khiem Le and Wenhui Li and Anan Liu and Xiaolong Liu and Khac-Tuan Nguyen and Vinh-Tiep Nguyen and Weizhi Nie and Van-Tu Ninh and Yuting Su and Vinh Ton-That and Minh-Triet Tran and Shu Xiang and Heyu Zhou and Yang Zhou and Zhichao Zhou},
 year = {2018},
 doi = {10.2312/3dor.20181050},
 url = {https://doi.org/10.2312/3dor.20181050},
 researchr = {https://researchr.org/publication/YuanLLBBBDDDHLL18},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {29-36},
 booktitle = {Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2018, 16 April 2018, Delft, The Netherlands},
 editor = {Alexandru Telea and Theoharis Theoharis and Remco C. Veltkamp},
 publisher = {Eurographics Association},
}