2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval

Juefei Yuan, Bo Li, Yijuan Lu, Song Bai, Xiang Bai, Ngoc-Minh Bui, Minh N. Do, Trong-Le Do, Anh Duc Duong, Xinwei He, Tu-Khiem Le, Wenhui Li, Anan Liu, Xiaolong Liu, Khac-Tuan Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Weizhi Nie, Van-Tu Ninh, Yuting Su, Vinh Ton-That, Minh-Triet Tran, Shu Xiang, Heyu Zhou, Yang Zhou, Zhichao Zhou. 2D Scene Sketch-Based 3D Scene Retrieval. In Alexandru Telea, Theoharis Theoharis, Remco C. Veltkamp, editors, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2018, 16 April 2018, Delft, The Netherlands. pages 29-36, Eurographics Association, 2018. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.