Computational identification of piRNA targets on mouse mRNAs

Jiao Yuan, Peng Zhang, Ya Cui, Jiajia Wang, Geir Skogerbø, Da Wei Huang, Runsheng Chen, Shunmin He. Computational identification of piRNA targets on mouse mRNAs. Bioinformatics, 32(8):1170-1177, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.