Ear Alignment Based on Convolutional Neural Network

Li Yuan 0001, Haonan Zhao, Yi Zhang, Zeyu Wu. Ear Alignment Based on Convolutional Neural Network. In Jie Zhou 0001, Yunhong Wang, Zhenan Sun, Zhenhong Jia, Jianjiang Feng, Shiguang Shan, Kurban Ubul, Zhenhua Guo 0001, editors, Biometric Recognition - 13th Chinese Conference, CCBR 2018, Urumqi, China, August 11-12, 2018, Proceedings. Volume 10996 of Lecture Notes in Computer Science, pages 562-571, Springer, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.