AnalyticDB: Real-time OLAP Database System at Alibaba Cloud

Chaoqun Zhan, Maomeng Su, Chuangxian Wei, Xiaoqiang Peng, Liang Lin, Sheng Wang, Zhe Chen, Feifei Li 0001, Yue Pan, Fang Zheng, Chengliang Chai. AnalyticDB: Real-time OLAP Database System at Alibaba Cloud. PVLDB, 12(12):2059-2070, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.