How to Become Instagram Famous: Post Popularity Prediction with Dual-Attention

Zhongping Zhang, Tianlang Chen, Zheng Zhou, Jiaxin Li, Jiebo Luo. How to Become Instagram Famous: Post Popularity Prediction with Dual-Attention. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2383-2392, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.