A novel CNN structure for fine-grained classification of Chinese calligraphy styles

Jiulong Zhang, Mingtao Guo, Jianping Fan 0001. A novel CNN structure for fine-grained classification of Chinese calligraphy styles. IJDAR, 22(2):177-188, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.