Pathway-structured predictive modeling for multi-level drug response in multiple myeloma

Xinyan Zhang, Bingzong Li, Huiying Han, Sha Song, Hongxia Xu, Zixuan Yi, Yating Hong, Wenzhuo Zhuang, Nengjun Yi. Pathway-structured predictive modeling for multi-level drug response in multiple myeloma. Bioinformatics, 34(21):3609-3615, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.