Cloak of Invisibility: Privacy-Friendly Photo Capturing and Sharing System

Lan Zhang 0002, Xiang-Yang Li 0001, Kebin Liu, Cihang Liu, Xuan Ding, Yunhao Liu. Cloak of Invisibility: Privacy-Friendly Photo Capturing and Sharing System. IEEE Trans. Mob. Comput., 18(11):2488-2501, 2019. [doi]

Authors

Lan Zhang 0002

This author has not been identified. Look up 'Lan Zhang 0002' in Google

Xiang-Yang Li 0001

This author has not been identified. Look up 'Xiang-Yang Li 0001' in Google

Kebin Liu

This author has not been identified. Look up 'Kebin Liu' in Google

Cihang Liu

This author has not been identified. Look up 'Cihang Liu' in Google

Xuan Ding

This author has not been identified. Look up 'Xuan Ding' in Google

Yunhao Liu

This author has not been identified. Look up 'Yunhao Liu' in Google