Molecular docking-based computational platform for high-throughput virtual screening

Baohua Zhang, Hui Li, Kunqian Yu, Zhong Jin. Molecular docking-based computational platform for high-throughput virtual screening. CCF Trans. High Perform. Comput., 4(1):63-74, 2022. [doi]

Authors

Baohua Zhang

This author has not been identified. Look up 'Baohua Zhang' in Google

Hui Li

This author has not been identified. Look up 'Hui Li' in Google

Kunqian Yu

This author has not been identified. Look up 'Kunqian Yu' in Google

Zhong Jin

This author has not been identified. Look up 'Zhong Jin' in Google