A discount strategy in word-of-mouth marketing

Tianrui Zhang, Pengdeng Li, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Yuan Yan Tang, Yingbo Wu. A discount strategy in word-of-mouth marketing. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 74:167-179, 2019. [doi]

Authors

Tianrui Zhang

This author has not been identified. Look up 'Tianrui Zhang' in Google

Pengdeng Li

This author has not been identified. Look up 'Pengdeng Li' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Yuan Yan Tang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yan Tang' in Google

Yingbo Wu

This author has not been identified. Look up 'Yingbo Wu' in Google