Object semantic-guided graph attention feature fusion network for Siamese visual tracking

Jianwei Zhang, Mengen Miao, Huanlong Zhang, Jingchao Wang, Yanchun Zhao, Zhiwu Chen, Jianwei Qiao. Object semantic-guided graph attention feature fusion network for Siamese visual tracking. J. Visual Communication and Image Representation, 90:103705, February 2023. [doi]

Authors

Jianwei Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jianwei Zhang' in Google

Mengen Miao

This author has not been identified. Look up 'Mengen Miao' in Google

Huanlong Zhang

This author has not been identified. Look up 'Huanlong Zhang' in Google

Jingchao Wang

This author has not been identified. Look up 'Jingchao Wang' in Google

Yanchun Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yanchun Zhao' in Google

Zhiwu Chen

This author has not been identified. Look up 'Zhiwu Chen' in Google

Jianwei Qiao

This author has not been identified. Look up 'Jianwei Qiao' in Google