Object semantic-guided graph attention feature fusion network for Siamese visual tracking

Jianwei Zhang, Mengen Miao, Huanlong Zhang, Jingchao Wang, Yanchun Zhao, Zhiwu Chen, Jianwei Qiao. Object semantic-guided graph attention feature fusion network for Siamese visual tracking. J. Visual Communication and Image Representation, 90:103705, February 2023. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.