Optimal Matching Design of Length and Width of Rectangular Ironless Coils for Magnetically Levitated Planar Motors

Sheng-Guo Zhang, Lu Niu, Lijun Zhou, Jingtao Huang, Weiwen Hu, Guoquan Zhang. Optimal Matching Design of Length and Width of Rectangular Ironless Coils for Magnetically Levitated Planar Motors. IEEE Access, 7:185301-185309, 2019. [doi]

Authors

Sheng-Guo Zhang

This author has not been identified. Look up 'Sheng-Guo Zhang' in Google

Lu Niu

This author has not been identified. Look up 'Lu Niu' in Google

Lijun Zhou

This author has not been identified. Look up 'Lijun Zhou' in Google

Jingtao Huang

This author has not been identified. Look up 'Jingtao Huang' in Google

Weiwen Hu

This author has not been identified. Look up 'Weiwen Hu' in Google

Guoquan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Guoquan Zhang' in Google