Discovering Organizational Correlations from Twitter

Jingyuan Zhang, Xiaoxiao Shi, Xiangnan Kong, Hong-Han Shuai, Philip S. Yu. Discovering Organizational Correlations from Twitter. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 243-250, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.