Erratum to: Extracting drug-enzyme relation from literature as evidence for drug drug interaction

Yaoyun Zhang, Heng-Yi Wu, Jingcheng Du, Jun Xu, Jingqi Wang, Cui Tao, Lang Li, Hua Xu. Erratum to: Extracting drug-enzyme relation from literature as evidence for drug drug interaction. J. Biomedical Semantics, 7:21, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.