A mutation degree model for the identification of transcriptional regulatory elements

Changqing Zhang, Jin Wang, Xu Hua, Jinggui Fang, Huaiqiu Zhu, Xiang Gao. A mutation degree model for the identification of transcriptional regulatory elements. BMC Bioinformatics, 12:262, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.