Dual-Polarized Frequency Selective Rasorber With Two Transmission Bands

Ximeng Zhang, Weiwei Wu, Jingjian Huang, Weike Zhang, Ye Yuan 0009, Naichang Yuan. Dual-Polarized Frequency Selective Rasorber With Two Transmission Bands. IEEE Access, 7:139795-139801, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.