Design Dual-Polarization Frequency Selective Rasorber Using Split Ring Resonators

Ximeng Zhang, Weiwei Wu, YuHong Ma, Chang Wang, Chenxin Li, Naichang Yuan. Design Dual-Polarization Frequency Selective Rasorber Using Split Ring Resonators. IEEE Access, 7:101139-101146, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.