Quantum generic attacks on key-alternating Feistel ciphers for shorter keys

Zhongya Zhang, Wenling Wu, Han Sui, Xiaodan Li. Quantum generic attacks on key-alternating Feistel ciphers for shorter keys. Quantum Information Processing, 21(6):219, 2022. [doi]

Authors

Zhongya Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zhongya Zhang' in Google

Wenling Wu

This author has not been identified. Look up 'Wenling Wu' in Google

Han Sui

This author has not been identified. Look up 'Han Sui' in Google

Xiaodan Li

This author has not been identified. Look up 'Xiaodan Li' in Google