Multi-level Cross-attention Siamese Network For Visual Object Tracking

Jianwei Zhang, Jingchao Wang, Huanlong Zhang, Mengen Miao, Zengyu Cai, Fuguo Chen. Multi-level Cross-attention Siamese Network For Visual Object Tracking. TIIS, 16(12):3976-3990, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.