Efficiently and securely outsourcing compressed sensing reconstruction to a cloud

Yushu Zhang, Yong Xiang 0001, Leo Yu Zhang, Lu-Xing Yang, Jiantao Zhou 0001. Efficiently and securely outsourcing compressed sensing reconstruction to a cloud. Inf. Sci., 496:150-160, 2019. [doi]

Authors

Yushu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yushu Zhang' in Google

Yong Xiang 0001

This author has not been identified. Look up 'Yong Xiang 0001' in Google

Leo Yu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Leo Yu Zhang' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Jiantao Zhou 0001

This author has not been identified. Look up 'Jiantao Zhou 0001' in Google