Video stabilization based on saliency driven SIFT matching and discriminative RANSAC

Yanhao Zhang, Hongxun Yao, Pengfei Xu, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Xianming Liu. Video stabilization based on saliency driven SIFT matching and discriminative RANSAC. In Changsheng Xu, Ralf Steinmetz, Abdulmotaleb El-Saddik, Chong-Wah Ngo, Xiao Wu, editors, ICIMCS 2011, The Third International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, Chengdu, China, August 5-7, 2011. ACM International Conference Proceeding Series, pages 65-69, ACM, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.