Robust Visual Tracking Using Multi-Frame Multi-Feature Joint Modeling

Peng Zhang 0040, Shujian Yu, Jiamiao Xu, Xinge You, Xiubao Jiang, Xiao-Yuan Jing, Dacheng Tao. Robust Visual Tracking Using Multi-Frame Multi-Feature Joint Modeling. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 29(12):3673-3686, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.