Dynamic Enhanced Field Division: An Advanced Localizing and Tracking Middleware

Qingquan Zhang, Yao Yao, Ting Zhu, Ziqiao Zhou, Wei Xu, Ping Yi, Sheng Xiao. Dynamic Enhanced Field Division: An Advanced Localizing and Tracking Middleware. TOSN, 15(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.