Translating Chemical Scripting Languages to Unified Job-Description Language on Chemical-Grid

Min Zhang, Ruisheng Zhang, Jiajun Xie, Shuping Li, Rongjing Hu, Jingfei Hou, Shuyi Zhang. Translating Chemical Scripting Languages to Unified Job-Description Language on Chemical-Grid. In Seventh ChinaGrid Annual Conference, ChinaGrid 2012, Beijing, China, September 20-23, 2012. pages 101-106, IEEE, 2012. [doi]

Authors

Min Zhang

This author has not been identified. Look up 'Min Zhang' in Google

Ruisheng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Ruisheng Zhang' in Google

Jiajun Xie

This author has not been identified. Look up 'Jiajun Xie' in Google

Shuping Li

This author has not been identified. Look up 'Shuping Li' in Google

Rongjing Hu

This author has not been identified. Look up 'Rongjing Hu' in Google

Jingfei Hou

This author has not been identified. Look up 'Jingfei Hou' in Google

Shuyi Zhang

This author has not been identified. Look up 'Shuyi Zhang' in Google