Photonic Generation and Transmission of Linearly Chirped Microwave Waveform With Increased Time-Bandwidth Product

Kun Zhang, Shanghong Zhao, Yufu Yin, Tao Lin, Xuan Li, Wei Jiang, Guodong Wang. Photonic Generation and Transmission of Linearly Chirped Microwave Waveform With Increased Time-Bandwidth Product. IEEE Access, 7:47461-47471, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.