Abstractive Cross-Language Summarization via Translation Model Enhanced Predicate Argument Structure Fusing

Jiajun Zhang, Yu Zhou, Chengqing Zong. Abstractive Cross-Language Summarization via Translation Model Enhanced Predicate Argument Structure Fusing. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing, 24(10):1842-1853, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.