Contructing Authentication Web in Cloud Computing

Gansen Zhao, Zhongjie Ba, Feng Zhang, Qi Chen, Jianguo Li, Yong Tang. Contructing Authentication Web in Cloud Computing. In CSC. pages 106-111, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.