Venice: An Effective Resource Sharing Architecture for Data Center Servers

Boyan Zhao, Rui Hou, Jianbo Dong, Michael C. Huang, Sally A. McKee, Qianlong Zhang, Yueji Liu, Ye Li, Lixin Zhang 0002, Dan Meng. Venice: An Effective Resource Sharing Architecture for Data Center Servers. ACM Trans. Comput. Syst., 36(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.