An Automated X-corner Detection Algorithm(AXDA)

Fuqing Zhao, Chunmiao Wei, Jizhe Wang, Jianxin Tang. An Automated X-corner Detection Algorithm(AXDA). JSW, 6(5):791-797, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.