Tumor Clustering Using Nonnegative Matrix Factorization With Gene Selection

Chun-Hou Zheng, De-Shuang Huang, Lei Zhang, Xiangzhen Kong. Tumor Clustering Using Nonnegative Matrix Factorization With Gene Selection. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 13(4):599-607, 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.