ITFP: an integrated platform of mammalian transcription factors

Guangyong Zheng, Kang Tu, Qing Yang, Yun Xiong, Chaochun Wei, Lu Xie, Yangyong Zhu, Yixue Li. ITFP: an integrated platform of mammalian transcription factors. Bioinformatics, 24(20):2416-2417, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.