A Novel Energy-Efficient Approach for Human Activity Recognition

Lingxiang Zheng, Dihong Wu, Xiaoyang Ruan, Shaolin Weng, Ao Peng, Biyu Tang, Hai Lu, Haibin Shi, Huiru Zheng. A Novel Energy-Efficient Approach for Human Activity Recognition. Sensors, 17(9):2064, 2017. [doi]

Authors

Lingxiang Zheng

This author has not been identified. Look up 'Lingxiang Zheng' in Google

Dihong Wu

This author has not been identified. Look up 'Dihong Wu' in Google

Xiaoyang Ruan

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyang Ruan' in Google

Shaolin Weng

This author has not been identified. Look up 'Shaolin Weng' in Google

Ao Peng

This author has not been identified. Look up 'Ao Peng' in Google

Biyu Tang

This author has not been identified. Look up 'Biyu Tang' in Google

Hai Lu

This author has not been identified. Look up 'Hai Lu' in Google

Haibin Shi

This author has not been identified. Look up 'Haibin Shi' in Google

Huiru Zheng

This author has not been identified. Look up 'Huiru Zheng' in Google