A Dark Target Algorithm for the GOSAT TANSO-CAI Sensor in Aerosol Optical Depth Retrieval over Land

Guosheng Zhong, Xiufeng Wang, Meng Guo, Hiroshi Tani, Anthony R. Chittenden, Shuai Yin, Zhongyi Sun, Shinji Matsumura. A Dark Target Algorithm for the GOSAT TANSO-CAI Sensor in Aerosol Optical Depth Retrieval over Land. Remote Sensing, 9(6):524, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.