A Modified Aerosol Free Vegetation Index Algorithm for Aerosol Optical Depth Retrieval Using GOSAT TANSO-CAI Data

Guosheng Zhong, Xiufeng Wang, Hiroshi Tani, Meng Guo, Anthony R. Chittenden, Shuai Yin, Zhongyi Sun, Shinji Matsumura. A Modified Aerosol Free Vegetation Index Algorithm for Aerosol Optical Depth Retrieval Using GOSAT TANSO-CAI Data. Remote Sensing, 8(12):998, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.